ยูเอ็นเอฟพีเอเรียกร้องผู้ชาย

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เรียกร้องให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานอนามัยหญิงมีครรภ์มากขึ้น โดยประกาศในวันประชากรโลกวันที่ 11 กรกฎาคม ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ชายจะช่วยชะลอการแต่งงานเร็ว ส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิง ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง จากข้อมูลของยูเอ็นเอฟพีเอพบว่า ผู้หญิงจำนวนมากเสียชีวิตอย่างไร้เหตุผล จากการตั้งท้อง และการคลอด โดยใน 1 นาทีจะมีผู้หญิงตั้งครรภ์ตาย 1 คน ซึ่งส่งผลเสียต่อครอบครัวและเด็กที่รอดชีวิตด้วย จุดเน้นของการรณรงค์ในปีนี้ จึงอยู่ที่การเรียกร้องให้ “ผู้ชายในฐานะหุ้นส่วนของงานอนามัยแม่และเด็ก” เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้การตั้งท้องเป็นท้องที่พึงประสงค์ ให้การคลอดปลอดภัย เยาวชนปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้หญิงทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี

แปลสรุปและเรียบเรียงจาก รายงานข่าวประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ของ International Planned Parenthood Federation (http://www.ippf.org) โดย ธัญญา ใจดี ฝ่ายวิจัยและข้อมูล มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง